Älvkarlebyhus inför boende- och besöksparkering mot avgift

För att fortsätta underhålla lägenheter och bostadsområden i önskad takt behöver Älvkarlebyhus högre intäkter än vad de senaste årens hyresförhandlingar har gett. Bolaget förändrar nu därför systemet för boende- och besöksparkering och inför avgift.

I Älvkarlebyhus bestånd finns ca 500 parkeringsplatser som hittills varit avgiftsfria, samt dryga 200 platser med motorvärmare. Hyresgästens möjlighet att parkera skiljer sig dock åt. Det beror på var man bor, om det finns parkeringsplatser i området – och i så fall hur många. I några områden kan det till och med vara så att en hyresgäst hos Älvkarlebyhus har parkering precis utanför porten, medan grannen i nästa kvarter i stället får leta en plats på kommunal gatumark. Vissa av parkeringsplatserna hos Älvkarlebyhus kräver idag ett parkeringstillstånd som delas ut av Älvkarlebyhus och som hyresgästen sedan placerar i vindrutan.

Från och med januari påbörjar Älvkarlebyhus arbetet med att avgiftsbelägga dessa boende- och besöksparkeringar. Samtliga parkeringsplatser beläggs med avgift, Kostnaden för en 30-dagarsbiljett för boendeparkering kommer att ligga på 150 kronor medan besöksparkeringen hamnar på 2 kronor per timme.

– Vi har vant oss vid att det kostar pengar att parkera sin bil. Så ser det ut hos många andra fastighetsägare. Utvecklingen går åt det hållet. Med det system vi har idag bidrar dessutom hela hyresgästkollektivet, även de som inte har bil, till att andra får parkera utan kostnad.

Ekonomi
I de senaste årens hyresförhandlingar har Älvkarlebyhus varit tydliga med behovet av att höja hyrorna. Detta för att bolaget ska kunna göra det underhåll som krävs i ett bestånd där många hus är byggda under miljonprogramsåren.

Årets förhandling var inget undantag. Men vi har också varit öppna med att vi behöver hitta andra sätt att öka intäkter och minska kostnader, säger Håkan Karlsson.