Ungdomsrabatt

Följande gäller för ungdomsrabatt:

     År 1 –  50% rabatt på lägenhetshyra                            

     År 2 –  25% rabatt på lägenhetshyra

  1. Att inflyttande hyresgäst är under 25 år vid kontraktets starttidpunkt   
  2. Rabatten beräknas på hyran vid inflyttningstillfälle.
  3. Gäller vid ditt första avtal med oss, du kan inte haft ett bostadsavtal med oss tidigare.
  4. Rabatten gäller endast en gång, går ej att överföra vid byte.
  5. Rabatten gäller vid hyra i befintligt skick.
  6. Rabatt-tiden maximerad till totalt 2 år för sammanboende hyresgäster. 
  7. Underhåll kommer att ske med restriktivitet under perioden.

      

Ungdomsrabatten gäller för av oss utvalda lägenheter:

Skutskär:
Bergsvägen 1-17
1- 2 rum och kök, endast 2:a våningen.

Älvkarleby:
Riddersdalsvägen 3
1-2 rum och kök, alla våningar