Snöröjning

Vår ambition är att snöröjning på mark och tak samt halkbekämpning ska göras så snabbt och bra som möjligt, så att hyresgäster och andra som besöker våra fastigheter kan ta sig fram och känna sig trygga.

När plogar vi?
Generellt så åker våra snöröjare ut och plogar när snödjupet är mellan tre och sju centimeter, beroende på snökvaliten. Vid behov så börjar vi sanda efter att vi snöröjt. I första hand snöröjer vi entréer vid servicehus, hälsocentraler, butiker och sedan övriga entréer. Därefter röjs gemensamma ytor utanför garage, parkeringsplatser och sophus.

De ställen vi plogar först:

Skutskär:
Fyrklövern
Centrumhusen (vårdcentral, skola, apotek, folktandvården etc.)
Butiker på Centralgatan 4, 8 och 14
Panncentralen
Gruppboende på Borgsgatan 6 och Hårstagatan 7
Matbiten

Älvkarleby
Vårdentralen på Riddersdalsvägen 3

Gårdskär
Förskolan på Sågvägen 3

Marma
Ambulansens station på Båtsmansvägen 28

Parkeringar
Vi försöker skotta så nära garage och parkeringar som möjligt men din egen förhyrda parkeringsruta ansvarar du för själv. Vi röjer parkeringsplatser om de två intilliggande platserna är tomma, men inte närmare än 50 cm. Hyr du garage är det ditt eget ansvar att själv röja bort snön 50 cm utanför garageporten.

Helger
På helger röjer och sandar vi i första hand entréer vid servicehus, hälsocentraler och butiker. Ambitionen är att gator och gångstråk till entrén ska vara framkomligt. Handskottning vid entréer, källartrappor eller liknande skottas ej. Parkeringar röjs inte på helger.

Egen tomt
Har du egen tomt ansvarar du för snöskottningen inom tomtgränsen.