Sopsortering

I våra bostadsområden finns sophus eller soprum för hushållssopor. Sortera dina sopor och lämna dom i rätt kärl. Vid varje kärl sitter anvisning om vad du lämnar i vilket kärl. Det kan variera i olika bostadsområden vad du kan slänga i våra soprum och sophus. Påsar till komposterbart avfall kan du hämta i våra soprum och sophus.

Papper, tidningar, glasförpackningar, metallförpackningar och plast ska sorteras och lägga i särskilda kärl, finns det inte i ditt soprum så lämnar du det till närmsta returstation.
Så här sopsorterar du!

Grovsopor ansvarar du själv för att lämna till närmaste återvinningscentral. Öppettider och närmaste central hittar du på www.gastrikeatervinnare.se