Fastighet Rengatan

Tilldelning av lägenheter

Våra lägenheter annonseras på vår hemsida och du anmäler ditt intresse på en lägenhet genom att logga in på Mina sidor och skicka in en intresseanmälan. Därefter skickas erbjudande ut till de 5 sökande som har längst kötid och som får gå och titta på lägenheten. Huvudregeln är att den eller dem med mest poäng får erbjudande.

Erbjudandet, som skickas via e-post eller brev beroende på vad du valt, innehåller den information du behöver inklusive kontaktuppgifter till den som visar lägenheten, vanligtvis är det den avflyttande hyresgästen.

Observera att flera personer blir erbjudna att titta på lägenheten.  Ingen köplats visas i erbjudandet.

Torget och Direkt
Våra lägenheter kan ligga på två olika marknadsplatser, Torget eller Direkt. På Torget får de tio med längst kötid, som har lämnat intresse, ett erbjudande om visning. På Direkt kan det vara fler som får ett erbjudande men det är den som anmälde intresse först som får välja som nummer ett, oberoende av kötid. 

Intresseanmälan
Tänk på att du bara kan göra fem intresseanmälningar åt gången på lägenheter.  

Förtur
Älvkarlebyhus tillämpar inte några förturer.

Svara alltid på erbjudande
Om du fått erbjudande om en lägenhet, titta på lägenheten innan du svarar. Efter att du tittat på lägenheten går du in och registrerar ditt svar, ja eller nej.

När du tackat ja till en lägenhet som du har tittat på kontaktar vi i turordning de som tackat ja för att begära inkomstuppgifter och ta en kreditupplysning. Blir du aktuell för lägenheten så kontaktar vi dig på  e-post för att skriva kontrakt. Om någon före dig i kön skriver kontrakt får du ett brev eller e-post. När du tecknar avtal på en lägenhet så nollställs dina poäng och du kan söka ny lägenhet tidigast 12 månader efter inflytt.

Om du tackar nej eller inte svarar på tre erbjudanden inom en 30-dagars period spärras du från att söka ny lägenhet i 30 dagar.

Skuld: Har du fått en lägenhet tar vi alltid en kreditupplysning. Har du skuld eller betalningsanmärkningar som överstiger 25 000:- kommer du spärras från att söka lägenhet tills du kan uppvisa att skulden har minskat till tillåtna gräns.

Inte lämnat inkomstintyg vid erbjudande
Blir du erbjuden en lägenhet får du ett meddelande (via det kontaktsätt du valt) att du ska lämna in inkomstintyg som sträcker sig 6 månader framåt från inflyttningsdatum. Med inkomstintyg menas ex arbetsgivarintyg, studiemedel, etableringsersättning, alltså var du får din inkomst ifrån. Lämnar du inte in inkomstintyg i tid efter att du fått ett erbjudanden spärras du från att söka lägenhet i 6 månader. Den spärren kan tas bort om du inkommer med inkomstintyg.

Samma regler gäller när du söker fordonsplats.