Fastighet Rengatan

Tilldelning av lägenheter

Våra lägenheter annonseras på vår hemsida och du anmäler ditt intresse på en lägenhet genom att logga in på Mina sidor och skicka in en intresseanmälan. Därefter skickas erbjudande ut till de 5 sökande som har längst kötid och som får gå och titta på lägenheten. Huvudregeln är att den eller dem med mest poäng får erbjudande.

Erbjudandet, som skickas via e-post och finns på Mina sidor, innehåller den information du behöver inklusive kontaktuppgifter till den som visar lägenheten, vanligtvis är det den avflyttande hyresgästen.

Observera att flera personer blir erbjudna att titta på lägenheten.  Ingen köplats visas i erbjudandet.

Bostad
Våra lägenheter kan ligga på olika marknadsplatser, Bostad, Bostad direkt eller Bostad senior. På Bostad och Bostad senior får de fem med längst kötid, som har lämnat intresse, ett erbjudande om visning. På Bostad direkt kan det vara fler som får ett erbjudande men det är den som anmälde intresse först som får välja som nummer ett, oberoende av kötid. 

Intresseanmälan
Tänk på att du bara kan göra fem intresseanmälningar åt gången på lägenheter.  På Bostad direkt kan du bara göra 1 intresseanmälan åt gången.

Förtur
Älvkarlebyhus tillämpar inte några förturer.

Svara alltid på erbjudande
Om du fått erbjudande om en lägenhet, titta på lägenheten innan du svarar. Efter att du tittat på lägenheten och visningstiden gått ut får du ett meddelande om du är fortsatt intresserad. Du loggar då in på Mina sidor och lämnar ditt svar inom svarstiden.

När du tackat ja till en lägenhet som du har tittat på går du vidare till nästa steg då du ska uppdatera dina uppgifter. Blir du sedan aktuell för lägenheten så får du ett meddelande att du har ett avtal att signera. Om någon före dig i kön skriver kontrakt får du ett meddelande på Mina sidor eller på e-post. När du tecknar avtal på en lägenhet så nollställs dina poäng och du kan söka ny lägenhet tidigast 12 månader efter inflytt.

Ingen köplats visas under hela processen.

Om du tackar nej eller inte svarar på tre erbjudanden inom en 30-dagars period spärras du från att söka ny lägenhet i 30 dagar.

Skuld: Har du fått en lägenhet tar vi alltid en kreditupplysning. Har du skuld eller betalningsanmärkningar som överstiger 25 000:- kommer du spärras från att söka lägenhet tills du kan uppvisa att skulden har minskat till tillåtna gräns.

Inte lämnat inkomstintyg vid erbjudande
Blir du erbjuden en lägenhet får du ett meddelande (via det kontaktsätt du valt) att du ska lämna in inkomstintyg som sträcker sig 6 månader framåt från inflyttningsdatum. Med inkomstintyg menas ex arbetsgivarintyg, studiemedel, etableringsersättning, alltså var du får din inkomst ifrån. Lämnar du inte in inkomstintyg i tid efter att du fått ett erbjudanden spärras du från att söka lägenhet i 6 månader. Den spärren kan tas bort om du inkommer med inkomstintyg.

Samma regler gäller när du söker fordonsplats.