Våga Värna! - det kan rädda liv

våga värna

Älvkarlebyhus, Älvkarleby kommun, Polisen och Sauvera har gått samman för att belysa våld i nära relationer och vad vi som medmänniskor och grannar kan göra för att förhindra det.

Som boende i ett flerfamiljshus kan man både höra och se saker som gör att man reagerar.
Vi vill uppmana att man agerar vid misstanke om att någon far illa. Du behöver inte vara säker på att någon fara illa, det räcker att du misstänker att så är fallet.

Föreligger misstanke om pågående brott eller fara,  kontakta alltid Polisen på 112.

Är du osäker om det är ett brott som pågår, kan du ringa Sauvera störningsjour på
026-420 36 50. De har direktkontakt med Polisen om det behövs.

Du behöver inte uppge vem du är, men det är viktigt att just du agerar på din magkänsla,
det kan rädda liv!

Målet är att Våga Värna! på sikt ska vara något som varje medborgare i kommunen känner till samt att kommuninvånarnas inställning, attityd, förhållningssätt för agerande vid misstanke om att någon utsätts för våld stärks.

Ambitionen är att involvera privata hyresvärdar, bostadsrättsföreningar, villaägare och andra aktörer som är verksamma i kommunen att ställa sig bakom initiativet.

Våga Värna är ett initiativ från Östhammarshem som vi valt att vara med på. Då vi är fler kommuner som jobbar med samma koncept hoppas vi att det får stor spridning.

Tillsamman kan vi göra skillnad!

Det finns ett flertal aktörer i samhället som du kan vända dig till om du, någon närstående eller granne är i behöv av hjälp eller stöd.

Viktiga telefonnummer
Polisen 112
Sauvera 026-420 36 50
Socialtjänsten 026-83 000
Socialjouren 018-15 50 00
Älvkarlebyhus 026-420 36 50
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
Kvinnojouren Liljan 0293-100 22
Bris 116 111
Välj att sluta 020-555 666
Somaya Stödjour 020-81 82 83.
Stödlinjen för män 020-80 80 80

Under 2021 konstaterades 19
fall av dödligt våld i Sverige där
offret och förövaren hade en
parrelation.

17% av samtliga fall av dödligt
våld under 2021 var i en
parrelation.

Merparten av våld i nära
relation polisanmäls inte, det är
bara en fjärdedel som anmäls.

Källa: Brottsförebyggande rådet,
bra.se