Om Älvkarlebyhus

Älvkarlebyhus är ett bostadsbolag som bildades 1949. Verksamheten drevs under lång tid som stiftelse, men är sedan 1997 aktiebolag. Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag, vilket betyder att vi är ett kommunalägt bostadsbolag som erbjuder hyresrätter som alla kan hyra.

Vi är en liten organisation som sköter om Ert boende, för närvarande 15 anställda. Vi förvaltar drygt 1 000 lägenheter och ett hundratal lokaler, garage och P-platser fördelade över kommundelarna Skutskär, Älvkarleby, Älvkarleö, Marma och Gårdskär. Utöver detta finns båtplatser vid Bodaån.

Garage och motorvärmarplatser finns att tillgå i de flesta av våra bostadsområden.

Vänd Dig med förtroende till oss för att diskutera Ditt nästa boende. Vi ser fram emot att få Dig som hyresgäst.

Välkommen hem!