Älvkarlebyhus är ett bostadsföretag som bildades 1949. Verksamheten drevs under lång tid som stiftelse, men är sedan 1997 aktiebolag. Samtliga aktier ägs av Älvkarleby kommun.

Vi är en liten organisation som sköter om Ert boende, för närvarande 15 anställda. Vi förvaltar drygt 1 000 lägenheter och ett hundratal lokaler, garage och P-platser fördelade över kommundelarna Skutskär, Älvkarleby, Älvkarleö, Marma och Gårdskär. Utöver detta finns båtplatser vid Bodaån, där våra hyresgäster har förtur vid tilldelningen. 

Garage och motorvärmarplatser finns att tillgå i de flesta av våra bostadsområden.

Vänd Dig med förtroende till oss för att diskutera Ditt nästa boende. Vi ser fram emot att få Dig som hyresgäst.

Välkommen hem!