Vår uthyrningspolicy

För att hyra av oss finns det en del grundkrav som du måste uppfylla.

Grundkrav

 • Du ska vara 18 år fyllda.
 • Du ska ha svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
 • Din inkomst ska kunna styrkas via intyg som sträcker sig minst 6 månader från inflyttningsdatumet. Vi gör alltid en kreditupplysning.

  Som inkomst räknas:

 • Lön (tillsvidareanställning eller minst 6 mån. visstidsanställning)
 • Pension
 • Företagarinkomst
 • A-kassa, föräldrapenning, sjukersättning
 • Studiebidrag/studielån
 • Bostadsbidrag/bostadstillägg, underhållsersättning
 • Försörjningsstöd styrkt av Älvkarleby kommun
 • Etableringsersättning eller aktivitetsstöd styrkt av Arbetsförmedlingen.
 • Skulle förvärvsfrekvensen för något av Älvkarlebyhus bostadsområden hamna lägre än 53 procent förbehåller vi oss rätten att enbart godkänna förvärvsinkomst och pension för att ingå lägenhetsavtal i det berörda området. Detta gäller fram tills förvärvsfrekvensen åter uppfyller integrationsmålet om 51 procent som förvärvsarbetande.
 • Nettoinkomsten skall överstiga dubbla hyreskostnaden för sökt lägenhet. Vid ungdomsrabatt gäller dubbla hyreskostnaden på den ordinarie hyran, ej på den rabatterade hyran.
 • För att få hyra en bostad hos Älvkarlebyhus måste du ha en giltig hemförsäkring. 
 • Du som har hyreskontraktet ska bo och vara folkbokförd i lägenheten.
 • Du kan bara ha ett förstahandskontrakt hos oss.

Skulder och betalningsanmärkningar

 • Du ska inte ha skulder till AB Älvkarlebyhus eller annat bostadsbolag. Undantag kan medges för den som har hyresavtal hos Älvkarlebyhus men avser att flytta till en billigare lägenhet.
 • Du ska inte ha skulder överstigande 25.000 kr registrerade hos Kronofogdemyndigheten eller betalningsanmärkningar överstigande 25.000 kr.
 • Har den sökande skulder eller betalningsanmärkningar under 25 000 kr ska inga nya betalningsanmärkningar eller skulder inkommit de senaste 6 månaderna.
 • Du som har fått skuldsanering beviljad kan söka och teckna hyreskontrakt hos oss.

Övrigt

 • Sökande skall inte tidigare ha blivit avhyst eller blivit meddelad om avhysning från AB Älvkarlebyhus eller annan hyresvärd/boende.
 • Älvkarlebyhus har möjlighet att neka kontrakt om sökande är registrerad för återkommande störningar hos AB Älvkarlebyhus, eller hos tidigare hyresvärd/boende.
 • Vid byte av lägenhet inom Älvkarlebyhus kan sökande max få en månads dubbel hyra.
 • Då ungdomsrabatt upphör, övergår hyresavtalet till normalt hyresavtal.
 • Vi kan ta referens från tidigare hyresvärd/boende.

Krav för att hyra en billigare lägenhet än din nuvarande inom Älvkarlebyhus

 • Du har inga störningsanmärkningar.
 • Du har inga skulder till Älvkarlebyhus.

Krav för att hyra en dyrare lägenhet än din nuvarande inom Älvkarlebyhus

 • Vi gör en kreditupplysning och du ska uppfylla våra krav gällande skulder och betalningsanmärkningar.
 • Du ska visa intyg på din inkomst som täcker den dyrare hyran.
 • Du ska inte haft inkassokrav på din nuvarande lägenhet de senaste 6 månaderna.
 • Du har inga störningsanmärkningar.

Antal personer i lägenheten

AB Älvkarlebyhus har riktlinjer för hur många personer som får bo per lägenhet. Detta för att förhindra osunda boendeförhållanden, dels för att säkerställa ett bra boende för både de som bor i lägenheten och de kringboende, och dels utifrån säkerhets- och trygghetsaspekter.
Begränsningen gäller både personer skrivna på adressen samt inneboende som inte är skrivna på adressen.
Våra riktlinjer är:
1 rum och kök: inte fler än tre (3) personer
2 rum och kök: inte fler än fyra (4) personer
3 rum och kök: inte fler än sex (6) personer
4 rum och kök: inte fler än åtta (8) personer
5 rum och kök: inte fler än tio (10) personer
Antalet personer avser vuxna och barn. Undantag finns för familjer med många barn och när lägenheten är större än normalt. Dessa undantag bedöms från fall till fall.