Vi som jobbar på Älvkarlebyhus

Håkan Karlsson
VD

Anders Larsson
Fastighetsförvaltare

Anna Linnerfalk
Ekonomichef

Johan Malmström
Fastighetschef

Carina Larsson
Kund- och kommunikationschef

Carola Skog
Ekonomiassistent

Stefan Hillman
Kundcentrum Uthyrning

Katarina Träsk
Bostadssocial samordnare

Alexander Norberg
Bovärd

Thomas Åberg
Bovärd

Milan Aleksic
Bovärd

Roine Sundkvist
Fastighetsskötare

Örjan Skytt
Fastighetsskötare

Tony Pettersson
Fastighetsskötare

Patrik Löfqvist
Fastighetsskötare