Vi som jobbar på Älvkarlebyhus

undefined undefined undefined
Håkan Karlsson Anders Larsson Anna Linnerfalk
VD Fastighetsförvaltare Ekonomichef

 

 undefined undefined   
Johan Malmström Carina Larsson  
Fastighetschef Kund- och kommmunikationschef  

 

undefined undefined  
Carola Skog Stefan Hillman  
Ekonomiassistent Kundcentrum  

 

undefined undefined
Marika Ahlin Katarina Träsk
Trygghetsvärdinna Bostadssocial samordnare

 

undefined undefined undefined
Örjan Skytt Thomas Åberg  Alexander Norberg
Drifttekniker Fastighetsskötare  Fastighetsskötare
Fastighetsskötare    

 

undefined undefined undefined
Kenneth Sundkvist
Roine Sundkvist Milan Aleksic
Fastighetsskötare Fastighetsskötare Fastighetsskötare

  

undefined undefined undefined
Joel Strömberg Tony Pettersson Kjell-Åke Engman
Elektriker Snickare Utemiljö