Policy bostadssökande och bostadskö

Denna policy gäller ansökan om ny bostad samt Älvkarlebyhus hantering av när det skapas en kö av sökande till bostad.

 1. Sökande skall vara fyllda 16 år. (För medgivande av hyreskontrakt skall sökande vara fyllda 18 år, enligt Policy medgivande till hyresavtal).

 2. Externa sökandes kötid inleds vid ansökningsdatum. Ansökningsdatum anges på registreringsbekräftelse som du får som ny kund.

 3. Befintliga hyresgästers kötid beräknas från senaste avtals början avseende bostad. Befintliga hyresgäster behöver inte logga in på Mina sidor för att uppdatera poängen.

 4. Externa bostadssökande måste logga in på Mina sidor minst en gång var 12 månad för att behålla sina köpoäng.

 5. Tilldelning av lägenhet sker efter kötid bland de som själva har anmält intresse för respektive erbjuden lägenhet.

 6. För lägenheter som ligger på Direkten kommer den som först anmäler sig som intresserad av lägenheten att få teckna kontrakt om den tackar ja till lägenheten. (Förutsatt att sökande uppfyller Policy medgivande till hyresavtal).

 7. Älvkarleby Kommun kan tilldelas lägenheter enligt separat avtal, vilka då inte fördelas efter kötid.

 8. Intresseanmälan för ny bostad kan göras tidigast 12 månader efter senaste avtalsstart.

 9. Poängen nollställs när den sökande skriver avtal på en lägenhet och nya poäng börjar automatiskt räknas igen från inflyttningsdatumet. Intresseanmälan för ny bostad kan göras tidigast 12 månader efter kontraktsstart.

 10. Vid uppsägning av lägenhet och flytt från Älvkarlebyhus, ex till annan hyresvärd eller annat boende får man behålla köpoängen.

 11. För att läggas upp som ny sökande krävs svenskt personnummer. Vid avtalsskrivande sker personkontroll med giltig ID-handling för att säkerställa identitet och att det är den sökande som skriver kontrakt på bostaden.

 12. Kötid/köpoäng kan inte överlåtas eller slås ihop.

 13. Kontraktet för respektive lägenhet börjar gälla from det datum som anges i systemet. Sökande kan inte själv bestämma när kontraktet börjar gälla.

 14. Om sökande tackar nej eller inte svarar på tre erbjudanden inom en 30-dagars period spärras sökande från att söka ny lägenhet i 30 dagar.
 15. Kunden spärras för sökande av lägenhet om kunden har skulder till Älvkarlebyhus. Älvkarlebyhus kan även spärra kunder för te x andra skulder eller störningar.

 16. Om sökande fått erbjudanden på lägenheter och inte inkommit med ett inkomstintyg inom avsatt tid så spärras sökande i systemet i 6 månader.

 17. Inkomstintyg ska vara utfärdat senast 6 månader innan inlämnande.

 18. Det går bara att ha 5 intresseanmälningar samtidigt.