Sponsring

Vi ser sponsringen som en möjlighet att stötta verksamheter inom Älvkarleby kommun som kan hjälpa ungdomar att få en meningsfull, rolig och mer hälsosam fritid. Sponsringen ska gynna boende hos Älvkarlebyhus vilket innefattar både kulturella evenemang, idrott och annan föreningsverksamhet. 

Vi sponsrar med belopp som är inklusive reklamskatt och som betalas ut till föreningen. 

Blankett för ansöka om sponsring (PDF)

Vi prioriterar sponsring  av:

Föreningar eller kulturella arrangemang i Älvkarleby kommun som har ungdomsverksamhet,  tillför kommunen positiva värden, att det når många människor och att det gynnar Älvkarlebyhus hyresgäster.

 Vi sponsrar inte

  • Politiska eller religiösa föreningar
  • Privatpersoner
  • Föreningar som kan uppfattas omoralisk eller oetisk.

För att ansöka om sponsring fyller du i ansökan och skickar in den till oss. 

Sponsring

Ansök om spronsring genom att fylla i och skicka in blanketten nedan.

Ladda ner blankett för ansökan om sponsring (PDF-dokument)