Andrahandsuthyrning

Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan att ett godkännande från Älvkarlebyhus. För att hyra ut din lägenhet i andra hand krävs att du har godkända skäl, som till exempel arbete eller studier på annan ort, utlandsvistelse eller om du ska prova på att bo som sambo.

En andrahandsuthyrning är när du upplåter din lägenhet till en annan person under en begränsad tid. Detta innebär att du har kontrakt på lägenheten men bor någon annanstans och låter en person hyra din lägenhet. För att hyra ut i andra hand krävs att du har tillstånd från Älvkarlebyhus och att du bott i lägenheten i minst ett år. 

Från 1 oktober 2019 gäller nya reglerna för andrahandsuthyrning. Hyr du ut din lägenhet i andra hand utan vår tillåtelse eller tar ut för mycket i hyra har du inte bara förverkat din lägenhet utan du kan även få böter eller fängelse.

Samtycke krävs även om den föreslagna hyresgästen är en närstående eller släkting till förstahandshyresgästen.

  • Hyra ut för arbete på annan ort – om du ska arbeta på annan ort ska anställningsbevis bifogas ansökan. Orten du ska arbeta på bör ligga längre bort än vad som anses vara normalt pendlingsavstånd, det vill säga mer än 8-10 mil. I normalfallet godkänner vi max 1 år.
  • Hyra ut för studier på annan ort – ska du studera på annan ort ska antagningsbesked till studierna bifogas. Orten du ska studera på bör ligga längre bort än vad som anses vara normalt pendlingsavstånd, det vill säga mer än 8-10 mil.
  • Prova på att bo som sambo – ska du prova på att bo som sambo måste du ange med vem du ska provbo. Max 6 månader godkännes.
  • Andra skäl – Om du söker tillstånd för andra skäl måste även de styrkas. Om du till exempel söker tillstånd för en längre utlandsvistelse (minst 4 månader) ska resehandlingar bifogas. Då behöver du även fylla i en fullmakt som ger en person rätt att företräda dig under tiden du är utomlands. Det ska inte vara den person som hyr i andra hand som ska vara fullmaktsinnehavare.

Ansökan
Du skickar/lämnar in din ansökan till Älvkarlebyhus. Handläggningstiden är cirka en månad så tänk på att lämna in den i god tid innan uthyrningen påbörjas. Om ansökan är ofullständig skickas den tillbaka och ansökan med komplettering måste skickas in igen. Ansökan går att skriva ut här eller hämtas i Kundcentrum.

Bor du i ett kategoriboende som till exempel 65+ boende måste den som hyr i andra hand uppfylla de krav som är kopplade till det boendet.

Du kommer få ett skriftligt beslut om uthyrningen godkänns eller inte. Tänk på att beslutet inte är ett kontrakt mellan dig och andrahandshyresgästen.

I de flesta fall kan du kan ansöka om tillstånd att hyra ut din lägenhet i andra hand i 12 månader, därefter måste du lämna in en ny ansökan. Du kan max hyra ut din lägenhet i 2 år.

Hyra
Du får inte ta ut mer i hyra än vad du själv betalar. Hyr du ut den möblerad kan du max lägga på 15% på hyran. Ingår el, bredband och andra abonnemang i hyran får du ta betalt för de kostnader du själv har.

Otillåten andrahandsuthyrning
Hyr du ut din lägenhet utan tillstånd är det skäl för uppsägning av kontraktet.

Det här bör du tänka på när du hyr ut i andra hand

För dig som är förstahandshyresgäst:

  •  Skriv ett kontrakt mellan dig och andrahandshyresgästen på vad som gäller mellan er, ex hur länge du ska hyra ut den, uppsägningstid mm. Kontrakt hittar du på nätet.
  •  Förstahandshyresgästen är ansvarig för lägenheten under andrahandsuthyrningen. Det kan t.ex. gälla krav på hyra, uppkomna skador/skadegörelse, klagomål från grannar eller liknande.
  •  Överenskommelse måste göras i kontraktet kring vem som står för hemförsäkringen under uthyrningen.

För dig som är andrahandshyresgäst:

  • Du som hyr i andra hand har ingen rätt att överta lägenheten av Älvkarlebyhus om förstahandshyresgästen inte vill flytta tillbaka. Lägenheten ska då sägas upp.
  • När du hyr i andra hand kan du inte beställa extra utrustning till lägenheten som förändrar hyran – underhåll, extra lägenhetsnycklar eller standardhöjande produkter till lägenheten.

Ansökan

Ansök om att hyra ut lägenheten i andrahand. 

Ladda ner blankett (PDF-dokument)