Kamerabevakning

Älvkarlebyhus har installerat kamerabevakning i ett soprum på Tebogatan 4 för att motverka skadegörelse.

Kamerabevakningen sker i enlighet med kamerabevakningslagen

  • Inga personuppgifter lagras tillsammans med inspelat material.
  • Inspelat bildmaterial raderas automatiskt efter 3 dagar.
  • Inspelningsutrustningen är placerad i ett låst utrymme dit ett begränsat antal personer har tillträde.
  • Det inspelade bildmaterialet skyddas för åtkomst genom lösenord och enbart ett fåtal personer på Älvkarlebyhus som har tillgång till det inspelade materialet.
  • Det är bara Älvkarlebyhus som har tillgång till materialet.

Personuppgiftsansvarig
AB Älvkarlebyhus
Hårstagatan 3
814 30 Skutskär
026-420 36 50

Registrerades rättigheter
Som bevakad kan du utöva flera rättigheter, särskilt rätten att få tillgång till eller radering av dina personuppgifter.

Tillsynsmyndighet är integritetsskyddsmyndigheten, imy.se
För frågor angående vilken typ av kameror och inspelningsutrustning som används hänvisar vi till vår leverantör certego.se