Parkering

Laddstolpar

Älvkarlebyhus bidrar till klimatomställningen  genom att investera i fler laddare för bilar

I ett led att minska dom fossila utsläppen och att möjliggöra övergången från fossildrivna bilar till elbilar har vi monterat upp ett flertal fordonsladdare

Vid fordonsladdare betalar du enkelt genom att ladda ner en app och koppla ditt betalkort. Det finns information på stolparna vilken app du behöver och även områdeskod.

Förnärvarande tar vi ett pris om 3kr/kwh (med reservation för eventuell justering).

Vid följande adresser har vi monterat upp laddare och fler kommer.

  • Bergsvägen 1
  • Vårdcentralen
  • Hårstagatan 4
  • Tallbacken
  • Fallvägen

Parkering

I våra bostadsområden finns det avgiftsfria parkeringsplatser för dig som bor där och dina besökare. Parkera din bil på anvisad parkeringsplats och berätta för dina besökare var de kan parkera. Du får köra fram din bil till huset för i – och urlastning. Lämna inte bilen på tomgång. Det är Älvkarlebyhus som ser till att parkeringsbestämmelserna följs och bevakningen sköts av Q-Park. Om ditt fordon är felparkerat riskerar du att få en kontrollavgift. 

Parkeringsplatserna är till för bilar. Husvagnar, husbilar och släpvagnar får bara stå på parkeringen för i -och urlastning. Se efter vad det är för parkeringsskylt där du parkerar så du slipper böter. Vanligast är att det är 24 timmars parkering på vår fria platser. 

Bilar som beslutas vara skrotbilar, te x avställda och körförbud, forslas bort och skrotas på ägarens bekostnad.

Parkering är tillåten i högst 24 timmar i följd på vardagar (mån-fre) om inte annat framgår av en tilläggstavla. Lördag, söndag och dag före helgdag kan du parkera under obegränsad tid.