Styrelsen

Ordinarie Styrelseledamöter

Lars Skytt – ordförande

Torbjörn Löfgren – vice ordförande

Clarrie Leim

Håkan Kingstedt

Ulf Pettersson

Ersättare

Milthon Vesström

Jan-Erik Molander

Sigrid Bergström

Susanne Mastonstråle

Börje Matsson