Lägenhetsunderhåll

Hyresgäststyrt underhåll, HLU, betyder att du som hyresgäst har möjlighet att påverka underhållet i din lägenhet. För varje lägenhet finns det en underhållningsplan som ligger till grund för när det är dags för renovering. Vi renoverar lägenheterna med bestämda intervaller.

Är tiden inne för renovering gör vi det utan kostnad, väljer du att avstå erhåller du rabatt från oss. Väljer du att tidigarelägga underhållet betalar du en engångskostnad.

Varje år i december skickar vi ut ett erbjudande till alla hyresgäster, om underhåll kommande år. I erbjudandet syns status på lägenheten, och där beställs eventuellt underhåll.

För att erhålla rabatten måste du bott i lägenhet du får erbjudande på från 1 juni. Underhållsrabatten betalas inte ut vid skuld till oss, ungdomsrabatt, möblerad lägenhet eller om hyresgästen är ett företag.

Intervaller som gäller:

Målning, tapeter12 år
Köksluckor15 år
Golv, parkettslipning18 år
Golv, linoleum-plastmatta25 år
Spis20 år
Vitvaror, kyl-frys18 år