Om webbplatsen

Vårt mål är att webbplatsen ska vara tillgänglig för så många som möjligt. Här kan du läsa hur vår webbplats fungerar.

Text och zoom
Du använder webbläsarens inbyggda funktion för att ändra textstorlek eller zooma. Hur du gör beror på vilken webbläsare du använder då det fungerar olika.

Cookies  
Webbplatsen använder cookies. En cookie är en textfil med information som lagras på besökarens dator och som används för att förbättra webbplatsen för besökaren. 

På Älvkarlebyhus webbplats används både sessionscookies och permanenta cookies. En sessionscookie försvinner när du stänger ner webbläsare medans en permanent cookie stannar kvar i din dator när du stängt ner. 

Du som inte vill att webbplatsen använder cookies kan stänga av funktionen i webbläsarens säkerhetsinställningar. Du kan också ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator.

Du kan läs mer om cookies på Post och Telestyrelsens hemsida

Vår tillgänglighetsredogörelse
Här hittar du information om vilka problem som finns på vår hemsida när det gäller tillgänglighet, vad vi gör för att åtgärda dessa och hur du kan göra för att rapportera eventuella problem som du själv upptäcker.

Vårt mål är att alla ska ha möjligt att använda vår webbplats och att uppfylla de riktlinjer som finns kring tillgänglighet. Mer information om riktlinjerna (öppnas i eget fönster).

Hur tillgänglig här webbplatsen?
Webbplatser har följande kända brister med avseende på tillgänglighet
1. Det finns äldre nummer av Hyresavisen i form av PDF dokument där det förekommer enstaka bilder som förmedlar information som t.ex. inte kan tolkas av den som använder programvara för uppläsning. (WCAG 1.1.1)

Vi är medvetna om att inte alla PDF dokument är tillgänglighetsanpassade.

Webbplatsen testades senast 2021-04-15

Webbplatsen har kontrollerats av extern konsult som både har genomfört manuella tester och manuell granskning samt använt olika verktyg (Windows skärmläsare, w3C validator, Acess Monitor, Taw, Achecker m.fl.).

Om du upptäcker problem
Kontakta gärna oss om du har problem med att använda webbplatsen så att vi kan rätta till dessa och eventuellt översända den information du behöver i annat format. Du når oss via e-post på adressen info@alvkarlebyhus.se

Ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet ligger hos Myndigheten för digital förvaltning. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta dem och påtala detta. Här hittar du deras kontaktuppgifter: https://www.digg.se/om-oss/kontakta-oss

Hjälp oss att bli bättre
Har du förslag eller synpunkter på hur vi kan förbättra webbplatsen, kontakta oss på info@alvkarlebyhus.se

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Anmäl bristande tillgänglighet via DIGG:s webbplats