Frågor och svar om värmen i din lägenhet

Alla upplever temperatur på olika sätt, vissa fryser och en del tycker att det är för varmt. Vi försöker att hålla 20-21 grader, vilket är inom socialstyrelsens rekommendationer. Att höja temperaturen är dels kostsamt men skulle även innebära en ökad belastning på vår miljö då varje ökad rumsgrad motsvarar fem procents ökad energiförbrukning. 

Vilken temperatur ska jag ha i min lägenhet?
Temperaturen i våra lägenheter skall hålla minst 20 grader vid mätning mitt i rummet. 

Vad gör jag om jag upplever att det är kallt i min lägenhet?
Börja med att mäta temperaturen själv. För att mäta en korrekt temperatur i ditt rum ska du placera din termometer mot en innervägg.

Om du inte har 20 grader bör du göra en felanmälan. Vi gör då en bedömning och kan efter det göra en individuell mätning och loggar temperaturen under minst ett helt dygn. Om mätningen visar att vi inte uppfyller en temperatur kring 20-21 grader vidtar vi åtgärder för att rätta till det.

Bra att tänka på är att inte ställa stora möbler framför elementet för då kommer inte värmen ut i rummet. Dra för gardiner och persienner för fönstren på natten, det hjälper att hålla kylan ute och du behåller värmen i rummet. 

Drar det kallt från dina fönster är du välkommen att göra en felanmälan så kan vi titta om det behövs ny tätning i fönstren. Felanmälan kan du göra dygnet runt genom att logga in på Mina sidor.

När sätter Älvkarlebyhus på värmen i husen?
Värmesystemet styrs med automatik där utetemperaturen reglerar vilken värme som går ut i värmesystemet. Detta kan göra att det på vår och höst kan ta lite längre tid för värmen att ställa in sig rätt då det är kallt på nätterna och varmare på dagarna.

Varför är elementen ibland kalla?
Vissa fastigheter har termostater som gör att elementen slår ifrån när rumstemperaturen håller rätt temperatur. Detta innebär att elementen kan vara kalla trots att det är minusgrader ute.

Hur fungerar elementen?
Radiatorn är en värmare som syftar till att förse rummet med energi,
så att temperaturen, oberoende av yttertemperaturen, ska vara cirka 21°.
Det är det varma vattnet i radiatorn som avger energi till rummet.

När vattnet avger energi svalnar det, vilket innebär att radiatorn är
varm upptill, där det varma vattnet går in, och svalare nertill,
där returledningen sitter.

Viktigt!
Hela radiatorn ska alltså inte vara varm. Men ju kallare
ute desto varmare överdel på radiatorn.

Hur fungerar termostaterna?
Termostaterna spar energi eftersom de automatiskt känner av rummets
temperatur. Man kan självklart själv bestämma om man vill ha svalare
i rummet genom att vrida temperaturskalan medurs tills den ”rätta”
temperaturen uppnås.

6,5 = ca 21 grader

5 = ca 18 grader

Om rummet tillförs ”gratisenergi” t ex via solinstrålning eller om
många lampor och elektriska maskiner är i gång, stänger
termostaten automatiskt tillförseln av vatten till radiatorn.

Jag upplever att temperaturen sjunker på natten, stämmer det?
Temperaturen i värmesystemet sänks inte under nattetid, men då lampor, dator och andra elektriska saker stängs av så kan temperaturen i lägenheten sjunka något.