Bomöte på Berget 30/8-22

 • Många uteplatser sköts inte, det är högt gräs.
  Svar: Ansvaret ligger på den som hyr lägenheten med uteplats att hålla den fin samt klippa gräset.

 • Vid Bergsvägen 1 är ogräset högre än buskarna.
  Svar: Vi ser över det på hela området.

 • Behöver målas nya p-rutor så fler bilar får plats.
  Svar: Vi planerarplaneras 2023.

 • Ser mindre av vaktmästarna nu
  Svar: Vi får undersöka om vi kan öka närvaron samt att ni nu kan besöka bovärden onsdagar mellan 8.00-9.00 på Berget.

 • Lekplatsen är liten, skulle vilja ha fler saker, ex gungbräda.
  Svar: Vi får undersöka om det är möjligt att utöka lekplatsen med mer utrustning.

 • Soprummen behöver ses över, väldigt kladdigt på golven.
  Svar: Vi ser över det och gör vad vi kan.

 • Det står många skrotbilar på området.
  Svar: Vi kollar på det och ser om vi kan få bort dem.

Tack till er som kom och pratade med oss, era synpunkter är viktiga!