Bomöten

Den 24 mars hade vi bomöte för våra boende i centrala Skutskär. Vi var på Siggebodavägen 9 och på Älvkarlebyhus kontor. Civilförsvarsförbundet fanns på plats och informerade hur man kan förbereda sig inför en kris. Nedan kan ni läsa om synpunkterna som vi fick in.

 

Synpunkter från bomötet 24/3 på Siggebodavägen 9

 • Sandlådan utanför Centralgatan 6 bör tas bort, det är bara katter som använder den.
  Svar: Vi ser över om det går att göra något åt det.

 • Vill ha nr på våningsplanen i nya höghuset på Centralgatan 6. Extra viktigt vid strömavbrott.
  Svar: Vi håller på och ser över nödbelysningen och på vilket sätt det ska lösas. Vi ser även över nummer på våningsplanen.

 • På Andra Tvärgatan står det på allas fönster att ett filter bakom elementet skall bytas 1 ggr per år.
  Svar: Gäller i stadsmiljö, vi byter efter ca 3-5 år.

 • Dålig entrébelysning vid Siggebodavägen 9, behövs starkare lampa. Varför är lamporna i trapphuset alltid på? Natt som dag.
  Svar: Vi kollar på nya lampor som ger bättre ljus. Lamporna i trapphuset är alltid tänd då det ligger ett grundljus i belysningen för att skapa trygghet.

 • Buskage mellan Andra Tvärgatan och Hårstagatan 5 är en samlingsplats där det skapas otrygghet. Bör tas ner för att skapa en öppnare yta.
  Svar: Vi har tagit bort buskaget.

 • Längs hela Siggebodavägen vill man ha en finare parkmiljö.
  Svar: Inget som finns med i planerna just nu.

 • Bord och bänkar i behov av uppfräschning mellan Siggebodavägen 5 och 7. Flera samlas här och fikar.
  Svar: Vi ser över det under sommaren.

 • I källaren på Siggebodavägen 9 finns det en hög med gamla lådor från potatiskällarförråden.
  Svar: Vi tar bort dem.

 • Balkongerna på 3,5,7,9 Siggebodavägen är mycket eftersatta, mögliga och fula.
  Svar: Ligger i underhållsplanen men inte aktuellt i år.

 

 

Synpunkter från bomötet 24/3 på Hårsta

 • Soprummet på Lillängsgatan 4 behöver rustas.
  Svar: I vår planering finns att fixa ett flertal soprum. I årets planering ligger nytt soprum på Hårstagatan 8.

 • Önskningar om parkbänk på Rengatan.
  Svar: Vi ser över om vi kan ställa en parkbänk på Rengatan.

 • Det saknas cykelförråd och cykelställ på Lillängsgatan 4-6.
  Svar: Vi behöver se över om det går att ställa ett cykleställ vid fastigheterna.

 • Det är mörkt på gångvägen från Hårstagatan 5 till centrum.
  Svar: Vi har tagit bort buskaget som varit där och hoppas det ska göra att det inte är lika mörkt.