Avgift för parkeringsplatser införs 1 januari

Från och med 1 januari 2024 kommer Aimo Park att ta hand om våra parkeringar. Detta kommer att innebära några ändringar för dig som hyresgäst.

Samtliga besöks- och boendeparkeringar kommer att avgiftsbeläggas med app-betalning och abonnemang. De kommer att sätta upp skyltar om detta på våra parkeringar innan årsskiftet, men avgifterna gäller från 1 januari 2024.

Du som har hyrt parkeringsplatser med motorvärmare kommer att fortsätta hyra era specifika platser via Aimo Park från och med 1 februari. Mer information kommer från Aimo Park om detta.

Information om app och tillstånd

Det kommer att finnas två olika sätt att betala för parkering vid boende- och besöksparkeringarna:

  1. Besöksparkering/korttidsparkering via parkeringsappen ”Aimo” som du kan ladda ner via din appbutik i telefonen
  2. Oreserverade (digitala) månadstillstånd för boendeparkering som kan hyras via Aimo Parks kundservice 

Tillstånden är digitala och endast boende kan boka ett oreserverat tillstånd. Med det kan du parkera på valfri ledig p-plats i ditt område som inte är skyltad som förhyrd. Tillståndet ger dig även möjlighet att använda eventuella elbilsladdare i ditt område. Observera att du behöver betala för nyttjad el separat.

Tillstånden kommer att kosta 150 kr inkl. moms per månad och timpriset för besökare i appen kommer att vara 2 kr per timme.

Vi vill även passa på att informera om kommande prisjustering. Från och med den 1 februari 2024 kommer en reserverad p-plats med motorvärmare att kosta 300 kr inkl. moms per månad. 

Varför vi inför avgift