Viktigt att tänka på vid brand!

Det vanligaste stället där bränder startar i hemmet är i köket. Viktigt att tänka på att inte lämna saker på spisplattorna utan uppsikt. Torrkokning och användning av olja orsakar många bränder och det kan snabbt bli en stor brand. Viktigt att tänka på om det börjar brinna vid matlagning är att kväva elden med ett lock eller brandfilt. Du ska ALDRIG släcka med vatten om det brinner i olja eller matfett.

Är olyckan framme är det viktigt att du har en hemförsäkring då den täcker en eventuell brand. Har du ingen hemförsäkring får du stå för hela kostnaden om det är du som orsakat branden och det kan bli kostsamt.