Lokaler

Vill Ni etablera Er verksamhet i Älvkarleby kommun? Vi har lokaler lämpliga för kontors- och affärsverksamhet.

För information angående lokaler kontakta Håkan Karlsson på 026-420 36 51