Lägenheter

För att söka lägenhet hos Älvkarlebyhus måste du vara registrerad i vår bostadskö.  

 

1.       Registrera dig i vår kö på Mina sidor - kundanmälan

2.       Anmäl intresse för lägenhet

3.       Svara på erbjudande

 

Så här fungerar det

Tilldelning av lägenheter