Totalt eldningsförbud

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat om eldningsförbud från och med 10 juli. Eldningsförbudet gäller tillsvidare i hela länet. Älvkarlebyhus har därför beslutat att from 2018-07-25 så är det inte är tillåtet att grilla med kolgrill på gemensamma ytor, fasta grillplatser eller egna uteplatser. Eldningsförbudet gäller även förbud mot att tända värmeljus, marschaller och facklor utomhus.

När myndigheterna häver eldningsförbudet är det tillåtet att grilla igen. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Ser du någon som grillar säg gärna till personen att det råder eldningsförbud. Du kan även kontakta vårat säkerhetsbolag Sauvera på 026-420 36 50.

Information på fler språk

The County Administrative Board has decided on a ban on the lightning of fires i Uppsala county. Significant risk of fire prevails in the territory.