Tillägg i vår uthyrningspolicy

Nyckeln till en lyckad integration handlar om tillgång till språket, arbete och kontakter i civilsamhället. Älvkarlebyhus ser som det viktigaste för integrationen att stärka sysselsättningen och sammanhållningen i våra bostadsområden. Ett långsiktigt mål är att ha samma nivå på sysselsättningsgraden som snittet för Älvkarleby kommun. I Älvkarlebyhus uthyrningspolicy finns målen för sysselsättningsgraden. Förvärvsfrekvensen inom varje bostadsområde för sig ska vara högre än 51%, det vill säga att det ska vara fler personer som arbetar än som inte gör det. Den långsiktiga ambitionen är att Älvkarlebyhus samtliga bostadsområden ska ha samma förvärvsfrekvens som snittet i kommunen. Särskilt fokus försöker Älvkarlebyhus lägga på att främja utrikesfödda kvinnors förvärvsfrekvens.

Skulle förvärvsfrekvensen för något av Älvkarlebyhus bostadsområden hamna lägre än 53 procent förbehåller vi oss rätten att enbart godkänna förvärvsinkomst och pension för att ingå lägenhetsavtal i det berörda området. Detta gäller fram tills förvärvsfrekvensen åter uppfyller integrationsmålet om 51 procent som förvärvsarbetande.

Nytt är också att du måste bo 12 månader i din lägenhet innan du kan byta till en annan lägenhet inom Älvkarlebyhus.