Telefontjänst från Borderlight

Tidigare har vi informerat att under 2018, kommer nuvarande bredbandsleverantör Borderlight bytas till IP-Only, Borderlight har också sänt ut bifogad information till Er.

Nedkoppling av telefonabonnemang från Borderlight

Från den 14 maj 2018 kommer bytet av utrustning starta hos de hyresgäster som har telefonabonnemang från Borderlight. När byte av utrustning sker kommer Borderlights telefonabonnemang – telefonitjänst över bredbandsnätet att kopplas ner. För att du inte skall bli utan telefonabonnemang är det viktigt att du före den 14 maj 2018, väljer annan leverantör av telefoni över bredbandsnätet eller annan telefontjänst.

Leverantörer av telefoni över bredbandsnätet eller annan telefonitjänst

Det finns ett flertal leverantörer av telefonabonnemang – telefonitjänst över bredbandsnätet, vid flytt till annan leverantör kan du naturligtvis behålla ditt gamla telefonnummer. Det finns också leverantörer av mobiltelefoni som erbjuder att du flyttar med dig ditt gamla telefonnummer till mobiltelefonen. Du kan även ha telefon via telefonjacket i lägenheten via ex Telia. Det är upp till dig som hyresgäst att själv välja och teckna avtal med valfri leverantör.

 Exempel på leverantörer

A3 (f.d. AllTele)

Hemsida: www.a3.se (privattelefon, https://www.a3.se/privat/telefoni)

Kundservice: 0770-910 000

Bredband2

Hemsida: www.bredband2.se

Kundservice: 0770-811 000

Telenor

Hemsida: www.telenor.se

Kundservice: 0200-114 115

Tele2

Hemsida: www.tele2.se

Kundservice: 0772-25 25 25

Utöver ovanstående leverantörer finns det fler att hitta om du söker på internet.