Sanering av sand

Under vecka 19 kommer vi att påbörja sanering av sanden i lekparkerna. Det kan innebära att lekparkerna är avstängda under saneringen.