Problem med internet eller TV?

Internet
Har du problem med internet kontaktar du den leverantör du tecknat avtal med.

TV

Digitalbox
Har du problem med tv-boxen felanmäler du till Kalejdo. 

Telefon: 0771 19 17 00
E-post: support@kalejdo.tv
H
emsida: kalejdo.tv

För de valfria 6 extra kanalerna kontaktar du IP Sweden.

Telefon: 0300 -152 40
E-post: info@ipsweden.se
Hemsida ipsweden.se