Problem med internet eller TV?

Internet
Har du problem med det kostnadsfria internet 1/7-31/12 2018 kontaktar du IP Sweden.

Telefon: 0300 -152 40
E-post: info@ipsweden.se
Hemsida ipsweden.se

Har du valt en annan leverantör kontaktar du dem.

TV

Digitalbox
Har du fått den nya digitalboxen felanmäler du till Kalejdo. 

Telefon: 0771 19 17 00
E-post: support@kalejdo.tv
H
emsida: kalejdo.tv

För de valfria 6 extra kanalerna kontaktar du IP Sweden.

Telefon: 0300 -152 40
E-post: info@ipsweden.se
Hemsida ipsweden.se