Parkering

För att motverka felparkeringar och att det ställs bilar som inte används inom och på våra parkeringar uppdaterar och kompletterar vi med nya parkeringsskyltar.

Det är Q-Park som sköter övervakningen av våra parkeringar och de nya skyltarna gäller från och med 1 december.