Nya regler angående hemförsäkring

Från och med 1 februari 2017 har vi nya regler när det gäller hemförsäkring. För att hyra lägenhet hos oss  måste du teckna en hemförsäkring.

En hemförsäkring ersätter eventuella skador på ägodelar i lägenheten, i förrådet och i andra gemensamma utrymmen som t ex tvättstugan. Förutom egendomsskydd, som skyddar dina saker mot stöld och brand så innehåller den dessutom:

  • Ansvarsskydd - om du blir skadeståndsskyldig
  • Reseskydd - innebär att du är skyddad även då du åker på semester
  • Rättsskydd - ekonomiskt skydd om du hamnar i en rättstvist
  • Överfallsskydd - gäller om du som privatperson exempelvis blivit utsatt för misshandel.

Som en del av vår satsning att öka din trygghet kan du som hyresgäst hos AB Älvkarlebyhus teckna en hemförsäkring med ett bra grundskydd genom vårt samarbete med Dina Försäkringar Sydöstra Norrland.

Du betalar din hemförsäkring enkelt och bekvämt genom månadsbetalning via autogiro, självklart finns även möjlighet till faktura (halvår/helår, även e-faktura via din internetbank). Dina Försäkringar är ett försäkringsbolag som jobbar nära sina kunder och vi kan rekommendera dig att teckna hemförsäkring hos dem. Har du redan en hemförsäkring så kan du ju alltid jämföra och se vilken som är mest förmånlig för dig.

Du kan teckna försäkring direkt på Dina Försäkringars hemsida eller genom att kontakta Dina Försäkringar på telefon 026-13 47 85 alternativt kontakta dem via mejl info.sydostra-norrland@dina.se.

Tecknar du en hemförsäkring hos Dina Försäkringar så får du som hyresgäst hos AB Älvkarlebyhus en brandfilt gratis, som du kan hämta ut på Kundcentrum mot uppvisande av tecknat avtal.

Om du har frågor om försäkringens innehåll, ring Dina Försäkringar eller läs mer på dina.se.

Teckna din försäkring här!