Ny "nöjd kund" enkät

Vartannat år har ni som är hyresgäster hos oss fått en enkät där ni svarat på frågor angående ert boende och vår service. För att få en mer kontinuerlig mätning av vad ni tycker har vi nu bytt leverantör för dessa enkäter. Scandinfo heter företaget som kommer skicka ut de nya frågeformulären och varje hushåll får ett frågeformulär per kalenderår. Frågeformulären kommer vara spridda över hela året så det betyder att alla får frågeformulär under olika tider på året.

Det tar ca 5-10 minuter att svara på frågorna och för att vi ska få en så bra bild som möjligt  behöver vi så många svar som möjligt. Dina svar är viktiga för oss och du har då en möjlighet att tycka till och påverka ditt boende. Dina svar är anonyma.

Du kan svara på pappersenkäten och skicka tillbaka i det portofria kuvertet eller så svarar du via internet och följer då länken i brevet. Svarar du via internet har du möjlighet att svara på andra språk än svenska. 

 

Tack för dina värdefulla synpunkter!