Information gällande bredband

Tidigare har vi informerat att vi under 2018, kommer att byta nuvarande bredbandsleverantör Borderlight till IP-Only. Genom avtalet med IP-Only kommer bredbandsnätet att uppgraderas för att motsvara de krav som ställs på ett modernt och framtidssäkert bredbandsnät för internet, TV och telefoni.

Uppgradering av bredbandsnätet
Arbetet att uppgradera bredbandsnätet kommer att starta under februari månad och pågå under cirka 6 månader. Arbetet innebär att utrustning i lägenheterna kommer att behöva bytas ut. Bytet av utrustning i lägenheterna kommer att utföras av våra fastighetsskötare i samarbete med IP-Only. Detta medför att vi kommer att behöva komma in i lägenheterna för installation av ny utrustning.

Bytet av utrustning kommer först ske i de lägenheter som inte har en bredbandstjänst från Borderlight. Om vi inte får gå in med huvudnyckel, måste detta meddelas till kundcentrum på tfn: 026-420 36 50.

Vi sätter upp information i trapphuset när vi besöker berört trapphus och byter då först utrustning till de som inte har bredbandstjänst från Borderlight. Vi kommer sedan tillbaka och byter utrustning till er som redan har bredband från Borderlight.

Säljstopp av bredbandstjänster från Borderlight
På vår hemsida har vi informerat att det från 1 januari 2018, inte går att beställa några bredbandstjänster, eller abonnemang från Borderlight och att det från 1 februari kommer att erbjudas nya bredbandstjänster.

Efter byte av utrustning
Vi återkommer med mer information när vi kommit längre i arbetet att uppgradera och bygga om bredbandsnätet. Detta gäller även TV och telefoni.

Abonnemang hos Borderlight
Borderlight har skickat ut ett informationsbrev till alla som har abonnemang.