Info angående bredbandsbyte

Som vi tidigare har meddelat kommer det att ske ett byte av bredbandsleverantör. Med anledning av detta kommer det inte att gå att teckna nytt abonnemang eller nya tjänster i befintligt abonnemang från och med 1 januari 2018.

Från och med 1 februari kommer nya tjänster att erbjudas via IP-Only.

Vi beklagar givetvis att det uppstår ett mellanrum på en månad, men hoppas att Ni har förståelse för detta.

Vi återkommer med mer information i mitten på januari om processen med ny leverantör.