Covid-19

Med anledning av Covid-19 följer Älvkarlebyhus de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Då det är nya rekommendationer från 2020-10-20 i Uppsala län har vi nya riktlinjer, de gäller tills vidare.

Vi följer utvecklingen och kan komma att ändra dessa riktlinjer med kort varsel.

  • Kundcentrum är stängt för besök tills vidare. Du når oss fortfarande via mejl eller telefon.
  • Felanmälningar - Vi åtgärdar bara akuta ärenden tills vidare. Vi ber dig att vänta med att göra en felanmälan om det inte är akut. Vi kommer fråga dig om du är du sjuk eller har sjukdomssymptom om vi kommer på ett akut ärende. Är du hemma vid vårat besök ber vi dig att hålla avstånd till fastighetsskötaren.

  • Entreprenörer fortsätter med sina arbeten i tomställda lägenheter samt om hyresgästen väljer att inte vistas i lägenheten under pågående arbetet med arbeten som är igång just nu.
  • Hyresgäststyrt underhåll stoppas och flyttas fram.

  • Våra medarbetare och entreprenörer uppmanas stanna hemma om de har luftvägssymtom, även milda fall.

Läs mer om Covid 19

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Älvkarleby kommun

Tellcorona.se - Filmer på olika språk

 

 Uppdaterad 2020-11-04