Covid-19

Med anledning av Covid-19 följer Älvkarlebyhus de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. 

Vi följer utvecklingen och kan komma att ändra dessa riktlinjer med kort varsel.

  • Kundcentrum är stängt för spontana besök tills vidare. Vi tar bara emot bokade besök. Du når oss fortfarande via mejl eller telefon.
  • Felanmälningar – Vi kommer kontakta dig innan vi kommer för att åtgärda din felanmälan. När vi kommer och ska åtgärda en felanmälan så kan ingen vara hemma.  

  • Entreprenörer fortsätter med sina arbeten i tomställda lägenheter samt om hyresgästen väljer att inte vistas i lägenheten under pågående arbetet med arbeten som är igång just nu.
  • Hyresgäststyrt underhåll stoppas och flyttas fram.

  • Våra medarbetare och entreprenörer uppmanas stanna hemma om de har luftvägssymtom, även milda fall.

Läs mer om Covid 19

Folkhälsomyndigheten

Älvkarleby kommun

Tellcorona.se – Filmer på olika språk