Näringslivsförtur

Förturen är ett samarbete med Älvkarleby kommun för att ge arbetsgivarna i kommunen större möjligheter att anställa från andra län och kommuner.

Du kan ansöka om näringslivsförtur hos Älvkarlebyhus. Syftet är att stimulera inflyttning och tillväxt i Älvkarleby kommun. Antalet lägenheter som förmedlas till personer som söker näringslivsförtur kan över tid variera beroende på hur stor efterfrågan det är från den ordinarie bostadskön. Vi garanterar därför inte att du blir erbjuden lägenhet även om du uppfyller kriterierna.

Vilka kan få näringslivsförtur?
För att få näringslivsförtur måste du vara bosatt och mantalsskriven utanför Älvkarleby kommun samt kunna uppvisa anställningsintyg från arbetsgivare inom Älvkarleby kommun. Dit nuvarande boende ska vara beläget minst 10 mil utanför Älvkarleby kommun.

Du har fått stadigvarande 100 % tillsvidareanställning hos arbetsgivare inom Älvkarleby kommun. Behovet ska avse ett permanentboende och du ska folkbokföra dig på adressen. Du ska uppfylla kriterierna i Policy medgivande till hyresavtal.

Så här gör du om du vill ha näringslivsförtur
Innan sökande lämnar in denna blankett är det viktigt att han/hon finns registrerad som kund på Mina sidor.

Du fyller i ansökningsformuläret på vår hemsida samt bifogar ditt anställningsbevis.
Är du en av dem som blir erbjuden lägenhet får du ett lägenhetserbjudande. Näringslivsförtur innebär att Älvkarlebyhus försöker tillgodose behovet av bostad.

Ansökan om förtur ska inlämnas i god tid innan tjänsten ska tillträdas, en nyanställning (tillsvidareanställning 100%) hos en arbetsgivare i Älvkarleby. Den ansökan som bedöms som mest angelägen har företräde oavsett om andra ansökningar lämnats in före.

Förtur gäller för ett erbjudande. Om du inte svarar på erbjudandet du får eller om du fått
annat boende i Älvkarleby kommun, kommer din förtur att makuleras.

Hur går det till?
När en förtursansökan godkänts bevakas bostadsansökan åt kunden. Älvkarlebyhus tar fram en lämplig lägenhet som sedan erbjuds via brev, e-post eller telefon.

Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst. Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter.

Uppgifterna kommer endast att behandlas inom bostadsföretaget. Du har rätt att gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din ansökan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när du har meddelat att du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande.

Ansökan om förtur samt intyg från arbetsgivare lämnas till:

AB Älvkarlebyhus
Box 104
81423 Skutskär
info@alvkarlebyhus.se

Ansökan om näringslivsförtur