Information om skyddsrum

Vi får många frågor från våra hyresgäster angående skyddsrum nu. För att hitta närmaste skyddsrum besöker du enklast MSBs hemsida (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Där finns en karta var alla skyddsrum finns och där hittar du även information och vad som är bra att tänka på. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Skyddsrummen som finns i våra fastigheter är alltså inte bara till för våra hyresgäster.

Många skyddsrum används till annat under fredstid men ska ställas i ordning inom 48 timmar när MSB beslutar att de ska användas som skyddsrum. Dörrarna till skyddsrummet och de dörrar du behöver passera för att ta dig dit kommer då att vara upplåsta.

Vi inventerar alla skyddsrum.

Bild: MSB