Info angående byte av elmätare

På uppdrag av Vattenfall kommer elmätarna bytas ut av Eltel i en del av våra fastigheter. Bytet beräknas ta 30 minuter och under bytet kommer elen att brytas. Eltel skickar ut information när det sker men där står även att ni behöver bekräfta tiden eller vara hemma och visa var elmätaren finns. Alla elmätare till våra lägenheter sitter i allmänna utrymmen som till exempel i källare så de behöver inte gå in i lägenheterna för att byta elmätare. Ni behöver inte heller bekräfta tiden till dem, notera bara när de stänger av elen för dig och din fastighet. Detta gäller bara de fastigheter som får information från Eltel om bytet.