Rättvisare hyror

En rättvis hyra är en hyra som är satt utifrån lägenhetens standard. Lika lägenheter ska värderas lika och skillnader mellan lägenheter ska avspegla hyrorna. Älvkarlebyhus och hyresgästföreningen samarbetar i ett projekt för att kartlägga vad alla lägenheter har för egenskaper för att fastställa lägenheternas hyressättning.

Målet med detta är att:

  • Skapa en modell för hur hyran fördelas som är tydlig och enkel att förstå.
  • Möjlighet för hyresgäster att välja hyresnivå utifrån egen värdering av typ, storlek och egenskaper.
  • Att skapa en modell för att gå från dagens hyra till målhyra.

 

Hyresjusteringen kommer att ske gradvis under en period på 6 år. Den första justeringen införs redan till sommaren. Ni kommer att få de nya hyresavierna så fort allt är klart.

Projekt för rättvisare hyror

Informationsbrev