När du ska flytta

Här har vi samlat lite information som kan vara bra att tänka på när du flyttar ut.

Adressändring
När du  flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket, skatteverket.se/flytta, så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring, adressändring.se. Du behöver uppge ditt lägenhetsnummer som är det fyrsiffriga numret på ditt kontrakt. 

Du kan även beställa tillfällig eftersändning till sommarstugan eller lagring av post om du är bortrest. Kontakta Älvkarlebyhus om du vill ha dina hyresavier eftersända. 

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer på ditt kontrakt.

Autogiro
När du flyttar inom Älvkarlebyhus följer autogiro med. I annat fall sägs det upp automatiskt.

Besiktning
När du flyttar ut gör Älvkarlebyhus en besiktning av lägenheten, vi ser gärna att du är med på den. Då går vi igenom lägenhetens skick och skriver ett protokoll om vad som behöver åtgärdas. Eventuella skador och onormalt slitage som du lämnar efter dig kan du bli ersättningsskyldig för.

Bredband
Om du har tecknat abonnemang med en fiberleverantör kom ihåg att säga upp det vid avflytt. 

Elavtal
När du säger upp ditt hyresavtal ska du göra en flyttanmälan till Vattenfall. Det kan du göra på Vattenfalls hemsida eller så kan du få en blankett av Älvkarlebyhus.

Flyttstädning
Älvkarlebyhus gör en städbesiktning av din lägenhet i samband med att du flyttar. Tänk på att vara noggrann så du slipper bli debiterad för städkostnad. När du säger upp ditt avtal så får du en checklista med städtips om vad Älvkarlebyhus tittar på när vi gör städbesiktningen.
Vill du inte städa själv kan du använda RUT-avdrag och anlita en städfirma. 

Nyckelinlämning
Samtliga utlämnade nycklar ska återlämnas vid avflyttning. Var rädd om dina nycklar, om någon nyckel saknas måste vi göra ett låsbyte och du blir ersättningsskyldig.

TV-box
Den digitala tv-boxen tillhör lägenheten och ska lämnas kvar i lägenheten vid flytt. Saknas tv-boxen blir du debiterad 1695:-

Uppsägning
När du flyttar från någon av våra lägenheter har du alltid en uppsägningstid på tre kalendermånader från kommande månadsskifte. Exempel: Om du säger upp din lägenhet den 14:e mars börjar uppsägningstiden att räknas från 1 april och tre månader framåt. Uppsägningen görs skriftligt på ditt hyreskontrakt som du sedan skickar eller lämnar till Älvkarlebyhus.
Innan du flyttar gör vi en besiktning av lägenheten. Om du vill ha möjlighet att rätta till eventuella fel och brister, kan du även kontakta Älvkarlebyhus för en förbesiktning.

Visning av lägenhet
När du sagt upp din lägenhet ska du lämna din nya adress och telefonnummer. Du är skyldig att visa lägenheten för nya sökande. Har du inte möjlighet att visa lägenheten kan Älvkarlebyhus sköta detta. Då får du godkänna att vi får använda huvudnyckeln.