Byte av bredbandsleverantör

Tidigare har vi informerat att vi under 2018, kommer att byta nuvarande bredbandsleverantör Borderlight till IP-Only. Genom avtalet med IP-Only kommer bredbandsnätet att uppgraderas för att motsvara de krav som ställs på ett modernt och framtidssäkert bredbandsnät för internet, TV och telefoni.

Uppgradering av bredbandsnätet

Arbetet att uppgradera bredbandsnätet kommer att starta under februari månad och pågå under cirka 6 månader. Arbetet innebär att utrustning i lägenheterna kommer att behöva bytas ut. Bytet av utrustning i lägenheterna kommer att utföras av våra fastighetsskötare i samarbete med IP-Only. Detta medför att vi kommer att behöva komma in i lägenheterna för installation av ny utrustning.

Vi sätter upp information i trapphuset när vi besöker berört trapphus och byter då först utrustning till de som inte har bredbandstjänst från Borderlight. Vi kommer sedan tillbaka och byter utrustning till er som redan har bredband från Borderlight.

Säljstopp av bredbandstjänster från Borderlight

Vi har tidigare informerat att det från 1 januari 2018, inte går att beställa några bredbandstjänster, eller abonnemang från Borderlight.

Vi kommer skicka ut ny information hur det kommer fungera med internet och tv när bytet av utrustningen är färdig i alla lägenheter.

 

Infobrev från Borderlight

Infobrev gällande telefoni