Eldningsförbud

På grund av hög brandrisk i skog och mark har Länsstyrelsen beslutat om eldningsförbud i hela Uppsala län. Förbudet gäller från och med kl 15 torsdagen den 11 maj.

Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse gäller i hela länet. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etc.).

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för brandspridning är låg.

Mer information hittar du hos Länsstyrelsen i Uppsala län.